e-mail: service@rda-service.com

РДА СЕРВИЗ ЕООД  съвместно  и в тясно сътрудничество с GEZE GmbH разработи и сертифицира по БДС и валидния за цялото Европейско законодателство стандарт: EN12101-2 както и в съответствие с наредба Iз-1971: димни люкове и системи за димоотвеждане (ВСОДТ). Ние предлагаме  голяма гъвкавост при избора на  фасадни прозоречни решения, покривни куполи,  светлинни ленти, димни завеси.
В съответствие с всички европейски изисквания за чисти евакуационни пътища ние проектираме и изпълняваме ВСОДТ. Нашите специалисти оказват помощ на клиентите за подбора,  конфигурирането и спазването на  техническите параметри  и изисквания при избора на ВСОДТ.
За сигурността и спокойствието на партньорите ни, сме  подсигурили Сертифициран сервизен екип според Наредба 8123з-647, за поддръжка и ремонт на димоотвеждане и ВСОДТ.

Go to top